Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  SAĞLIK SERVİSİ

  Kurumumuzda eksiksiz bir sağlık bakımının tüm insanlar için geçerli olan temel bir hak olduğu ve cezaevimizdeki sağlık koşullarının toplum sağlığını da etkilediği bir gerçek olduğu düşünülerek özgürlükleri ellerinden alınmış gerek hükümlü ve gerekse tutuklular kurumumuza ilk kabullerinden başlamak kaydıyla cezalarının infazı sürecinde faydalandıkları sağlık hizmetleri aşağıda belirtilmiştir.

  Cezaevimizde Sağlık Servisi tarafından hükümlü ve tutuklulara aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri sunulmaktadır.

   • Cezaevimize getirilip teslim edilen hükümlü ve tutukluların ilk kabul muayeneleri yapılarak sağlık durumu ile herhangi bir kötü muameleye maruz kalıp kalmadığı kontrol edilerek rapor düzenlenir. Ayrıca tutuklu/hükümlünün kan grubu ilk muayenesinde tetkik edilerek sağlık fişine kaydedilir.

   • Bazı hastalıkların diğer insanlara da bulaşabileceğinden bulaşıcı bir hastalığının olup olmadığı tespit edilmektedir. Bulaşıcı bir hastalığı tespit edilenler kurum tabibinin kontrolünde devlet ve üniversite hastanelerine sevkleri yapılarak hastalıkları tedavi edilmektedir.

   • Hükümlü ve tutukluların büyük bir çoğunluğu tahliyesi geldiğinde cezaevinden çıkmaktadır. Cezaevi personeli ve ziyaretçiler hem cezaevi hem de dış dünya ile irtibat halindedir. Bu demektedir ki, cezaevi içinde yaşanan sağlık sorunları ileride toplumun sağlık sorunu haline gelebileceğidir. Bu nedenle cezaevimizdeki sağlık koşullarının korunmasına ve daha ileriye getirilmesine önem verilmektedir.

   • Cezaevimizde bulunan tüm hükümlü ve tutuklular talep etmeleri halinde mesai saatleri içerisinde kurum tabibine çıkartılarak muayene ve ilk tedavileri yapılmaktadır. Acil hallerde hiç bir gecikmeye meydan vermeksizin günün 24 saatinde kurum tabibine çıkartılarak muayenesi yapılmaktadır.

   • Kurum revirinde yapılan ilk muayene ve tedavi sonucu hastalığın yatarak tedavi edilmesi gerekiyorsa, kurumumuzda her türlü tıbbı alet ve cihazlarla donatılmış erkek ve kadın yataklı revirler mevcut olup yardımcı sağlık personelinin gözetimi altında tedavilerine başlanılmaktadır.

   • İleri tetkik ve tedavi için dış hastanelere sevki gereken hükümlü ve tutukluların sevkleri yapılarak gönderilmektedirler. Devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde,  ayakta ve yatarak yapılan muayene ve tedavi masrafları Adalet Bakanlığı Bütçesinden ödenmektedir. Hiç bir hükümlü ve tutukludan ücret talep edilmemektedir.

  • Kurum tabibince hükümlü ve tutuklulara yazılan reçeteler anlaşmalı eczanelerden temin edilerek sağlık görevlilerinin gözetimi altında düzenli bir şekilde verilmektedir. Parası olmayan fakir ve yardıma muhtaç hükümlü ve tutukluların ilaç bedelleri hiç bir kesintiye tabi tutulmadan Adalet Bakanlığının bütçesinden ödenmektedir.

   • Kurum tabibince dış hastanelerle ve il sağlık müdürlüğü ile temasa geçilerek her üç ayda bir mutfak, kantin ve temizlik işlerinde çalışan hükümlü ve tutuklular portör muayeneleri yapılması için ilgili kurumlara sevk edilerek gerekli sağlık taramasından geçirilmektedirler.

  • Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklular cezaevine getirilen röntgen cihaz ve aletlerle filmleri çektirilerek tüberküloz ve benzeri hastalıkların teşhis ve tedavisi yaptırılmaktadır.

  • Kurumumuzda bulunan tüm tutuklu,hükümlü ve personele hepatit B, tetanos aşıları İl Sağlık Müdürlüğü ile koordine edilerek periyodik olarak (ücretsiz) yapılmaktadır.

   • Kurum tabibince her 15 günde bir hükümlü ve tutukluların kaldıkları odalar ile kullandıkları alanların genel bir kontrolü yapılarak alınması gereken sağlık tedbirleri hakkında kurum müdürlüğüne rapor verilerek hijyenik koşulların korunması sağlamaktadır.

   • Hükümlü ve tutukluların istifadesine sunulmak üzere kurum kantininde satılan gıda maddelerinin, sağlığa uygun olup olmadığı kurum tabibi başkanlığında görev yapan Muayene ve kabul heyetince kontrol edilir.

   • Kurum mutfağında pişirilip hükümlü ve tutuklulara üç öğün verilen günlük yemeklerin sağlığa uygun olup olmadığı kurum tabibince takip edilmektedir.

   • Hükümlü ve tutukluların tükettikleri şebeke içme suyu her ay ilgili yerlere gönderilerek bakteriyolojik ve biyokimyasal tahlilleri yaptırılmaktadır.

   • Kurumumuzda hükümlü ve tutuklulara diş hastalıkları ve tedavileri ile ilgili olarak diş tabibi ve diğer yardımcı sağlık personeli tarafından mevcut bulunan diş ünitesinde hizmet verilmektedir.

   • Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklulara diş çekimi,kanal tedavisi,dolgu ve diğer tedavileri ücretsiz yapılmaktadır. Protez ve damak tedavileri için dış hastanelere sevkleri yapılarak tedavileri sağlanmaktadır.  

  • Diş tedavisi ve hastalıkları ile ilgili de hükümlü ve tutuklular mesai saatleri içerisinde her gün ,acil durumlarda ise vakit geçirilmeksizin kurum diş tabibine çıkartılarak tedavisi yaptırılmaktadır.

   • Diş tedavi ve hastalıkları hizmetlerinin yürütülmesi için kadrolu personelinin yanı sıra kurum revirine bağlı olmak üzere tüm tıbbi alet ve cihazlarlar donatılmış diş ünitesi mevcuttur.

   • Yukarıya çıkarılan hizmetler kısa başlıklar altında belirtilmiştir. Kurum tabibi ve diş tabibinin sağlık hizmetleri konusunda görevleri sınırsız olup, bütün insanların erişebilecekleri en yüksek standartta fiziksel ve ruhsal sağlık düzeyinde olma hakları bilinmektedir. Sağlık görevlileri cezaevimizi düzenli olarak denetleyerek cezaevi müdürünü yiyeceklerin uygunluğunu, hijyen, temizlik, sağlık tedbirleri, ısıtma, aydınlatma, havalandırma, kılık kıyafet, yatak takımları gibi konularda bilgilendirmektedir. 

  Adres

  KANDIRA YOLU ÜZERİ 20. KM ÇAL MEVKİİ KANDIRA / KOCAELİ

  Telefon

  0262 581 56 23 -24

  FAX : 0262 581 56 64

  E-Posta

  kocaeli.1nftcikisaretadalet.gov.tr